Windpark Streepland

WINDPARK STREEPLAND

In de A16 zone komen in 2022 28 windmolens die tezamen elektriciteit op zullen wekken voor ruim 150.000 huishoudens. Windpark Streepland (drie windturbines) komt aan de oostzijde van de A16/A59, nabij treinstation Lage Zwaluwe en verzorgingsplaats Streepland (zie kaart). Windpark Streepland wordt onderdeel van windcluster Klaverpolder, dat in totaal negen windturbines telt. Ten oosten van Windpark Streepland, aan de oostzijde van de HSL, ontwikkelt Vattenfal de andere zes windturbines van windkluster Klaverpolder

WAAR
KOMT HET WINDPARK?

Wie ontwikkelt het park?

Windpark Streepland wordt ontwikkeld door Goede Buren, een initiatief van Windunie, Greenchoice en Meewind. Samen zetten wij ons in voor duurzame energie. Dichtbij opgewekt. Voor een schonere wereld met 100% groene energie.

HOE GAAT HET WINDPARK ERUIT ZIEN?

Windpark Streepland zal gaan bestaan uit drie windturbines die een geïnstalleerd vermogen van 5,7 MW per stuk zullen hebben. Windpark Streepland is onderdeel van Windcluster Klaverpolder, dat negen windturbines telt. Zie bovenstaande kaart voor de precieze ligging.

HOE GAAT HET NU VERDER?

Hieronder vind je de tijdlijn van het project met verschillende contactmomenten en mijlpalen. Van bewonersgesprekken en informatieavonden tot en met de bouw en oplevering van de winturbines. Zijn er nieuwe activiteiten bekend, dan worden die hier toegevoegd aan de tijdlijn.

TIJDLIJN

2019 – Q3

gesprekken bewoners

2020 – Q2

start aanbesteding windturbines

2020 – Q4

uitspraak Raad van State

2022 – Q1

start bouw (er zijn ook open dagen)

2023 – Q2

het windpark draait

WAAROM DIT WINDPARK?

In Nederland en Europa hebben we een belangrijke opdracht: een CO₂-reductie van 49% in 2030. Daarom werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie en is het energielandschap vol in beweging. Want dat er íets moet gebeuren om de aarde leefbaar te houden, daar is iedereen het wel over eens.

ENERGIETRANSITIE

Windenergie is op dit moment de meest efficiënte vorm van duurzame energie en speelt daarom een belangrijke rol in de energietransitie. Een deel van de opbrengsten van de windturbines zal terugvloeien naar lokale projecten die de energietransitie in Noord-Brabant zullen ondersteunen en versnellen.

NATUUR & LANDSCHAP

De provincie Noord-Brabant, gemeenten en ontwikkelaars hebben afspraken gemaakt over de natuur en het landschap in de directe omgeving. Er wordt een fonds opgericht dat bedoeld is voor landschapsinvesteringen. Bewoners worden hierbij betrokken. Meer informatie hierover volgt spoedig.

De windturbines van Windpark Streepland zijn van het type windturbine Nordex N149-5X. Deze hebben een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Daarmee is het hoogste punt van de turbine bijna 210 meter. Deze windturbine heeft een vermogen van 5,7 MW. Deze windturbines hebben bovendien een groot vermogen, overigens zonder toename van geluidsoverlast ten opzichte van windturbines met minder vermogen. Zo wordt meer duurzame energie opgewekt, terwijl de hinder voor de omgeving beperkt blijft

CIJFERS & FEITEN

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd op de hoogte zijn van de ontwikkeling van Windpark Streepland? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.