Bomenkap(2)

In oktober 2021 heeft Goede Buren een stuk bos moeten kappen tegenover het station Lage Zwaluwe voor één van de windmolens op het park. Dit was nodig, omdat het perceel van de meest zuidelijke windturbine smal is. Het is de enige toegangsweg naar de turbine die nodig is voor de bouw en het onderhoud van de windturbine de komende 25 jaar. Alvorens te gaan kappen, is uitvoerig onderzocht of er bijzondere diersoorten leefden of vogels broedden. Dat was niet het geval. Daarom is de vergunningaanvraag goedgekeurd.

Herplanten

Vanuit de Wet natuurbescherming geldt er een herplantplicht. Dat betekent dat de gekapte bomen worden herplant. Dat gebeurt op een andere plek, waarschijnlijk in het verlengde van waar de bomen nu staan, aan de snelwegkant. Over een aantal jaar staan er én bomen én een windturbine op deze locatie. Dubbele winst voor het klimaat dus!