SAMENWERKEN

Een strook vol groene energie in West-Brabant: van de Moerdijkbrug tot aan de Belgische grens maken straks 28 molens elke dag elektriciteit van wind.

Onderdeel van dit provinciale plan is Windpark Streepland. Drie windmolens in de buurt van Lage Zwaluwe, pal naast het spoor en de A16 (knooppunt Klaverpolder).

Het is een vlak gebied waar de wind vrij spel heeft. Een mooie kans om te benutten. Schone energie die bijdraagt aan een betere wereld. Windunie, Greenchoice en Meewind sloegen de handen ineen om de bouw van de drie windmolens te realiseren. Volgens plan is de bouw van de drie molens eind 2022 klaar en kan de energieproductie van start gaan.

Met de energie die de 28 windmolens opwekken zijn 150.000 huishoudens van groene energie te voorzien. Daarmee wordt in één klap een grote stap gezet in de Brabantse energietransitie. De 28 molens hebben een hoogte van meer dan 200 meter, staan op het grondgebied van verschillende gemeenten en worden gebouwd door negen verschillende ontwikkelaars. Windpark Streepland is er één van.

Bewoners mee laten profiteren

De komst van windmolens heeft invloed op het landschap en op de mensen die er wonen. Daarom is met alle ontwikkelaars afgesproken dat een kwart van het rendement uit de windmolens wordt geïnvesteerd in lokale energieprojecten.

Hiervoor heeft in elke gemeente een lokale stichting een Lokale Energie Agenda gemaakt. Ook is er een ‘Burenregeling’ opgezet voor de direct-omwonenden van de windmolens. Ze ontvangen € 0,50 per opgewekte megawattuur. Geld voor bewoners om hun eigen woning te verduurzamen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: huishoudens in de omgeving brengen hun energieverbruik terug en de windmolens wekken duurzame elektriciteit op. Dubbel winst voor het klimaat dus!

Windpark Streepland zet een stap extra

Windpark Streepland wil een paar mooie extra’s bieden. Zo ontvingen direct-omwonenden rechtstreeks een vergoeding voor planschade en daar bovenop eenmalig een extra bedrag ter compensatie. Hiernaast proberen we op veel manieren de overlast voor de omwonenden te beperken, zoals geen slagschaduw, geen geluidshinder en zo min mogelijk last van de bouw. En er is meer…

Een plek om de energietransitie te beleven

Bij Windpark Streepland doen we meer dan alleen drie windturbines exploiteren. We willen de plek aantrekkelijker en toegankelijker maken voor geïnteresseerden die de energietransitie willen voelen, zien, horen en erover leren. Het kunstenaarscollectief Mothership heeft hiervoor een ontwerp voor een uitkijktoren gemaakt. Op de wandelroute ernaartoe en op en rond het platform willen we met informatievoorziening in allerlei (nog nader te bepalen) vormen uitleg geven over de opwek en gebruik van duurzame energie en over de energietransitie in het algemeen. De uitvoering van dit plan is onder voorbehoud van noodzakelijke vergunningen en een sluitende financiering. 

Als onze plannen doorgaan, wordt het windpark óók een plek die makkelijk te bezoeken is, waar mensen zélf naar toe kunnen gaan om er iets te leren. Dat kunnen recreanten zijn die erlangs fietsen en even afstappen, reizigers die hun trein hebben gemist, maar ook scholieren of studenten die op excursie gaan als onderdeel van een onderwijsprogramma op hun school over duurzame energie. 

Extra geld voor jeugdsport

Windpark Streepland heeft een maatschappelijk fonds dat elk jaar gevuld wordt met € 0,25 per opgewekte hoeveelheid MWh duurzame stroom. Vanaf 2024 gaat Windpark Streepland het Jeugdfonds Sport en Cultuur hiermee jaarlijks ondersteunen. Het Jeugdfonds betaalt hiermee de contributie en sportkleding voor kinderen uit gezinnen waar hier geen geld voor is. Meer informatie over deze samenwerking lees je hier.

Zonne-energie en opslag

Voor de verdere toekomst heeft Windpark Streepland ook plannen om aan de slag te gaan met de opslag van energie en met zonne-energie. Hiermee kan de vraag naar en het aanbod van stroom beter op elkaar worden afgestemd. We denken hierbij aansamenwerking met omliggende bedrijven die zonne-energie op hun daken willen realiseren.

Een coöperatie van windmolenaars, burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken. 

Een groene energieleverancier; de versneller en verbinder op weg naar 100% groene energie.

Een beleggingsfonds dat investeert in duurzame energie.

MAATSCHAPPELIJK FONDS

Als goede buur willen wij ons steentje bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving. Daarom richten wij een maatschappelijk fonds op. Uit de opbrengsten van Windpark Streepland storten wij hierin jaarlijks € 0,25 per Megawattuur, wat door de windmolens wordt opgewekt.


Het fonds is bedoeld om maatschappelijke aandachtspunten aan te pakken. Samen met bewoners en lokale instanties stemmen we af voor welke thema’s projecten zullen worden ondersteund. Het wordt ook mogelijk projecten aan te dragen. Hiervoor organiseren we in het najaar van 2022 een informatiebijeenkomst.

GRATIS STROOM

Direct omwonenden krijgen een aantrekkelijk energiecontract aangeboden. Een deel van de stroom zal gratis uit Windpark Streepland worden aangeboden.

EEN PLEK OM DE ENERGIETRANSITIE TE BELEVEN

Bij Windpark Streepland doen we meer dan alleen drie windmolens exploiteren. We gaan de plek aantrekkelijker en toegankelijker maken voor geïnteresseerden die de energietransitie willen voelen, zien, horen en erover leren. Kunstenaarscollectief Mothership maakt hiervoor het ontwerp voor een uitkijktoren. Op de wandelroute er naar toe en op en rond de plek zelf geven we informatie en uitleg over de opwek en gebruik van duurzame energie en de energietransitie. Het wordt een plek die eenvoudig te bezoeken is, waarbij iedereen er zelf naar toe kan gaan en iets kan leren. Dat kunnen recreanten zijn die er langs fietsen, reizigers die hun trein hebben gemist en scholieren en studenten als onderdeel van een excursie of onderwijsprogramma op school over duurzame energie.