WIJ ZIJN GOEDE BUREN

Een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice en Meewind. Ontstaan door raakvlakken en vanuit een gemeenschappelijk doel: 100% duurzame energie. Energie uit natuurlijke hulpbronnen zit in ons DNA én in dat van ons land.


Samen ontwikkelen wij Windpark Streepland; dat zijn drie van de 28 windmolens die in 2022 langs de A16 komen. Onze drie windturbines zullen tezamen elektriciteit opwekken voor ruim 15.000 huishoudens.

Onze naam is geen toeval. We willen graag goede buren zijn. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder. Voor de aarde zoveel mogelijk profijt. Want onze wereld moet groener en dan kan alleen als we dat met elkaar doen.

Een coöperatie van windmolenaars, burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken. 

Een groene energieleverancier; de versneller en verbinder op weg naar 100% groene energie.

Een beleggingsfonds dat investeert in duurzame energie.

MAATSCHAPPELIJK FONDS

Als goede buur willen wij ons steentje bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving. Daarom richten wij een maatschappelijk fonds op. Uit de opbrengsten van Windpark Streepland storten wij hierin jaarlijks € 0,25 per Megawattuur, wat door de windmolens wordt opgewekt.


Het fonds is bedoeld om maatschappelijke aandachtspunten aan te pakken. Samen met bewoners en lokale instanties stemmen we af voor welke thema’s projecten zullen worden ondersteund. Het wordt ook mogelijk projecten aan te dragen. Hiervoor organiseren we in het najaar van 2021 een thema-avond.

FINANCIËLE PARTICIPATIE

Het wordt mogelijk om financieel te participeren in Windpark Streepland. Voorinschrijven voor het aanbod ‘financieel participeren’ wordt mogelijk tijdens de bouw van de windmolens (waarschijnlijk in het tweede kwartaal van 2022).


Wanneer de windmolens draaien, kunnen geïnteresseerden zich definitief aanmelden en wordt het mogelijk kosten en voorwaarden op maat in te zien en te accorderen. Een gedetailleerder plan hiervoor zal al eerder klaar zijn (eind 2021). Geïnteresseerde omwonenden ontvangen tegen die tijd een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

KUNST & EDUCATIE

Windenergie speelt een belangrijke rol in de overgang van fossiele naar duurzame energie en dat willen we graag laten zien. Om die reden zijn wij een samenwerking aangegaan met Mothership: een kunstproducent die met affiniteit voor duurzame energie de openbare ruimte verrijkt met kunstprojecten. Mothership is bekend van het kunstwerk in de markthal in Rotterdam.


Door een ontwerp van Mothership te integreren in de ontwikkeling van het windpark, wordt Windpark Streepland een plek om de groene toekomst te ervaren. Op deze manier krijgt het een toegevoegde waarde voor de omgeving.


Hiervoor hebben we een eerste concept gemaakt en zijn we aan het onderzoeken welke locatie geschikt is hier invulling aan te geven. Een locatie in de buurt van een van de turbines, waar het uitvoerbaar is om een object te plaatsen en waar het concept meerwaarde biedt voor de gemeenschap. Het kunst & educatie traject wordt uitgevoerd na de bouw van de windturbines.