WIJ ZIJN GOEDE BUREN

Een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice en Meewind. Ontstaan door raakvlakken en vanuit een gemeenschappelijk doel: 100% duurzame energie. Energie uit natuurlijke hulpbronnen zit in ons DNA én in dat van ons land.


Samen ontwikkelen wij Windpark Streepland; dat zijn drie van de 28 windmolens die in 2022 langs de A16 komen. Onze drie windturbines zullen tezamen elektriciteit opwekken voor ruim 15.000 huishoudens.

Onze naam is geen toeval. We willen graag goede buren zijn. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder. Voor de aarde zoveel mogelijk profijt. Want onze wereld moet groener en dan kan alleen als we dat met elkaar doen.

Een coöperatie van windmolenaars, burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken. 

Een groene energieleverancier; de versneller en verbinder op weg naar 100% groene energie.

Een beleggingsfonds dat investeert in duurzame energie.

MAATSCHAPPELIJK FONDS

Als goede buur willen wij ons steentje bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van de omgeving. Daarom richten wij een maatschappelijk fonds op. Uit de opbrengsten van Windpark Streepland storten wij hierin jaarlijks € 0,25 per Megawattuur, wat door de windmolens wordt opgewekt.


Het fonds is bedoeld om maatschappelijke aandachtspunten aan te pakken. Samen met bewoners en lokale instanties stemmen we af voor welke thema’s projecten zullen worden ondersteund. Het wordt ook mogelijk projecten aan te dragen. Hiervoor organiseren we in het najaar van 2022 een informatiebijeenkomst.

GRATIS STROOM

Direct omwonenden krijgen een aantrekkelijk energiecontract aangeboden. Een deel van de stroom zal gratis uit Windpark Streepland worden aangeboden.

EEN PLEK OM DE ENERGIETRANSITIE TE BELEVEN

Bij Windpark Streepland doen we meer dan alleen drie windmolens exploiteren. We gaan de plek aantrekkelijker en toegankelijker maken voor geïnteresseerden die de energietransitie willen voelen, zien, horen en erover leren. Kunstenaarscollectief Mothership maakt hiervoor het ontwerp voor een uitkijktoren. Op de wandelroute er naar toe en op en rond de plek zelf geven we informatie en uitleg over de opwek en gebruik van duurzame energie en de energietransitie. Het wordt een plek die eenvoudig te bezoeken is, waarbij iedereen er zelf naar toe kan gaan en iets kan leren. Dat kunnen recreanten zijn die er langs fietsen, reizigers die hun trein hebben gemist en scholieren en studenten als onderdeel van een excursie of onderwijsprogramma op school over duurzame energie.