Windpark Streepland

WINDPARK STREEPLAND

Langs de A16 tussen de Moerdijkse brug en de Belgische grens staan in totaal 28 windturbines die de komende 25 jaar duurzame elektriciteit opwekken voor 150.000 huishoudens. Windpark Streepland (drie windturbines) staat aan de oostzijde van de A16/A59, bij treinstation Lage Zwaluwe en verzorgingsplaats Streepland (zie hieronder de kaart) en is sinds 2023 operationeel. Windpark Streepland is onderdeel van windcluster Klaverpolder, dat in totaal negen windturbines telt. Ten oosten van Windpark Streepland, aan de oostzijde van de HSL, heeft Vattenfall de andere zes windturbines van windcluster Klaverpolder ontwikkeld.

WAAR
STAAT HET WINDPARK?

Windpark Streepland is ontwikkeld door Windunie, Greenchoice en Meewind. Samen zetten wij ons in voor duurzame energie. Dichtbij opgewekt. Voor een schonere wereld met 100% groene energie

In Nederland en Europa hebben we een belangrijke opdracht: een CO₂-reductie van 55% in 2030. Daarom werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie en is het energielandschap vol in beweging. Want dat er íets moet gebeuren om de aarde leefbaar te houden, daar is iedereen het wel over eens. Windenergie is op dit moment de meest efficiënte vorm van duurzame energie en speelt daarom een belangrijke rol in de energietransitie.

De nacelle, een container boven op de toren van de windturbine waarin alle opwekkende onderdelen van een windturbine zijn ondergebracht, is het zwaarste onderdeel en weegt 130 ton 

De windturbines hebben drie wieken of bladen. Het punt waar de bladen bij elkaar komen wordt de rotor genoemd. De wind zorgt ervoor dat het geheel gaat draaien. De rotor is gekoppeld aan een gondel (ook wel nacelle genoemd). In de gondel bevindt zich een generator: een grote dynamo die de draaiende beweging van de rotor (mechanische energie) omzet in elektriciteit (elektrische energie).

Afhankelijk van het type windturbine en de werkwijze van de onderhoudspartij zijn er, verdeeld over het jaar, 3 tot 4 preventieve onderhoudsmomenten. Hierin worden onderdelen gecontroleerd en indien nodig meteen vervangen. Dit onderhoud kan grofweg worden ingedeeld in de volgende categorieën: 

 • Smeeronderhoud: controle en vervanging van alle benodigde vetten en oliën in de (vele) draaiende mechanische en hydraulische onderdelen van de windturbine, zoals de tandwielkast, aandrijfas lagers, wiek/blad lagers etc. 
 • Elektrisch onderhoud: onderhoud aan alle elektrische installaties en met name aan de transformator, die de gegenereerde windstroom omzet in wisselspanning met de juiste voltage en frequentie, zodat de stroom efficiënt het elektriciteitsnet op kan. 
 • Mechanisch onderhoud: onderhoud aan alle mechanische en draaiende onderdelen, zoals met name de tandwielkast, die de omwentelingen van de wieken versnelt naar een (veel) hogere frequentie, zodat de generator deze efficiënt om kan zetten in stroom. 
 • Visuele  en veiligheidschecks:  checks op veiligheid en het naar behoren functioneren van alle systemen. 
 • Daarnaast bevindt zich in de windturbine een computer die door middel van GSM, glasvezelkabels of een satellietschotel verbonden is met externe computers. Zo kan de molen op afstand worden gemonitord. 

Oude windturbines kunnen soms een tweede leven krijgen in andere landen. Als de turbines niet opnieuw opgebouwd kunnen worden, kunnen de mast en de fundering goed gerecycled worden. Deze bestaan uit cement en metaal/staal. De wieken zijn moeilijker te recyclen vanwege de composiet, dat moeilijk te scheiden is. Er zijn steeds meer bedrijven actief in het recyclen van de wieken en er wordt ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Sommige partijen maken al sierbestrating en wandtegels van de wieken, straatmeubilair en zelfs skies! Het composietmateriaal wordt daarvoor eerst vermalen en aangevuld met bindmiddel.

Windturbines draaien gemiddeld circa 80% van de tijd. Daarmee zijn het de meest intensief gebruikte machines van het land. De andere 20% van de tijd kunnen windturbines om verschillende redenen stil staan. Bijvoorbeeld als: 

 • slagschaduw optreedt. Het kan zijn dat windturbines worden stilgezet vanwege de afspraken die hierover gemaakt zijn. Slagschaduw treedt op als de zon schijnt en het waait. Daarbij gaat het om de slagschaduw op gevels van woningen. Hiervoor gelden wettelijke normen.  
 • onderhoud plaatsvindt aan de windturbines.  
 • het te hard waait (vanaf windkracht 10), of juist als het niet of nauwelijks waait.  
 • er overbelasting is van het landelijke energienet bij langdurige harde wind. Dan kan een windturbine worden stilgezet vanwege economische redenen omdat de stroomprijzen dan negatief kunnen zijn. Dit betekent dat je geld moet betalen als je stroom opwekt.  
 • ijsvorming plaatsvindt op de bladen van de windturbine. Door ijsvorming ontstaat de kans dat er ijs afgeworpen wordt van grote hoogte. Om dit te voorkomen is bij Streepland het ‘Topwind IJsdetectiesysteem’ geïnstalleerd. Dit systeem meet de luchtvochtigheid en buitentempratuur. Als de luchtvochtigheid boven de 98% is en de buitentemperatuur onder de twee graden ligt is er kans op ijsvorming. Dan wordt er actief gemonitord met een camerasysteem om te kijken of er ijs op de bladen vormt. Als er ijsvorming plaatsvindt, worden de windturbines stilgezet. Als het ijsdetectiesysteem dan weer aangeeft dat het heeft gedooid, wordt er via hetzelfde camerasysteem gekeken of het ijs echt van de bladen af is. Als er geen ijs meer op de bladen zit, worden de windturbines weer aangezet. 

Het meeste geluid van een windturbine wordt veroorzaakt door de stroming van de lucht om de draaiende wieken. Het geluid is niet constant en hangt af van de windsnelheid. Hoe harder het waait, hoe harder de wieken draaien en hoe harder het geluid wordt (tot een bepaald maximum). Je kan de hoeveelheid geluid (bij 41 dB, het maximale geluid wat een windturbine gemiddeld ’s nachts mag maken) vergelijken met het geluid van een koelkast die aanslaat om te koelen. Als het hard(er) waait, worden geluiden in de omgeving van windturbines ook luider, bijvoorbeeld het ruisen van bladen in bomen of geluid van water in de buurt. 

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van stillere windturbines en deze ontwikkelingen gaan nog steeds door. Al in de fabriek waar de windturbines worden geproduceerd wordt nauwkeurig gemeten hoeveel geluid de turbine produceert. Na het plaatsen van de windturbine, is het windpark verplicht om met metingen aan te tonen dat de turbines voldoen aan de normering en de gestelde geluidsgegevens uit de fabriek. Dit wordt gedaan door een bronmeting. 

Op turbines die hoger zijn dan 100 meter is verlichting verplicht om de luchtvaart te waarschuwen. Bij nieuwe molens wordt verlichting toegepast die voor de directe omgeving beperkte hinder oplevert, doordat er een soort schotel onder de lamp zit. Ook zijn er ontwikkelingen dat de lichtintensiteit kan worden aangepast aan het zicht van het moment; hoe groter het zicht, hoe zwakker het licht. Daarnaast is er een nieuwe technologie ontwikkeld waarbij de lampen alleen aangaan als er vliegverkeer in de buurt van het park is. Deze technologie is inmiddels op een aantal windparken in Nederland in werking. Op deze manieren kan hinder worden geminimaliseerd tot het hoogstnoodzakelijke.

Vogels en vleermuizen kunnen last hebben van windturbines en ertegen aanvliegen. Ook kunnen zij een gebied met windturbines gaan vermijden. Bij Windpark Streepland vindt er vleermuismonitoring plaats. Ook zijn er natuurcompensatiemaatregelen genomen. Zo worden de bomen die zijn gekapt voor het aanleggen van het windpark gecompenseerd door het aanplanten van een nieuw bosplantsoen. Daarnaast zullen op sommige plekken waar de bomen zijn gekapt, de bomen ook weer worden terug geplant. Verder is er voor het plaatsen van de windturbines ook een poel verwijderd. Omdat deze poelen worden gezien als belangrijke broedplaatsen voor amfibieën is er na de werkzaamheden een nieuwe poel aangelegd die ecologisch is ingericht.

Algemene informatie over windenergie is te vinden op onderstaande websites: 

 • www.nedzero.nl 
  NedZero is de branchevereniging voor windenergie. In NedZer0 werken alle organisaties en bedrijven die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie samen. 
 • www.milieudefensie.nl
  Milieudefensie is een organisatie die zich inzet voor de klimaatcrisis. Op deze pagina beantwoorden ze veelgestelde vragen over windenergie en windturbines. 
 • De windturbines van windpark Streepland hebben een tiphoogte van 205 meter. De as-hoogte is 135 meter en de rotordiameter is 149 meter.  
 • De bladen zijn ongeveer 75 meter per stuk en wegen 12 ton, dat is in totaal 36 ton. 
 • De toren van de windturbines bij windpark Streepland bestaan uit vijf delen, deze delen wegen gemiddeld 50 ton per stuk. 
 • De nacelle, een container boven op de toren van de windturbine waarin alle opwekkende onderdelen van een windturbine zijn ondergebracht, is het zwaarste onderdeel en weegt 130 ton.

CIJFERS & FEITEN

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd op de hoogte zijn van de ontwikkeling van Windpark Streepland? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.