HET WINDPARK

Windpark Streepland bestaat uit 3 windmolens bij knooppunt Klaverpolder en is goed voor de energie van 10.000 huishoudens.

WINDENERGIE

Het waait vaak en hard in Nederland en daarom is wind uitstekend te gebruiken voor het opwekken van energie. Daarnaast is windenergie schoon.

GOEDE BUREN

Windunie, Greenchoice en Meewind hebben de handen ineen geslagen. Samen gaan we voor 100% duurzame energie. Dichtbij opgewekt.

Energie A16

Windpark Streepland is één van de windmolenparken die langs de A16 komen. Meer informatie hierover vindt u op energieA16.nl. 

SCHONER EN GROENER

Hallo! Wij zijn Goede Buren, een initiatief van Windunie, Greenchoice en Meewind. Samen ontwikkelen wij Windpark Streepland; dat zijn drie van de 28 windmolens die in 2021 langs de A16 komen en tezamen elektriciteit zullen op wekken voor ruim 70.000 huishoudens.
 

Onze naam is geen toeval. We willen graag goede buren zijn. Voor de bewoners zo min mogelijk hinder. Voor de aarde zoveel mogelijk profijt. Want de wereld moet schoner en groener en dan kan alleen als we dat met elkaar doen.

energietransitie

Wereldwijd worden de effecten van klimaatverandering met de dag meer zichtbaar. We staan daarom voor een grote uitdaging: onze uitstoot van onder andere CO2 moet drastisch verminderen. Dit is in Europees verband vertaald naar een CO2-reductie van 40% in 2030. In Nederland streven wij ernaar om in 2030 een reductie van 49% gerealiseerd te hebben. Daarom werken bewoners, ontwikkelaars en overheden samen aan de energietransitie en is het energielandschap vol in beweging. Want dat er íets moet gebeuren om de aarde leefbaar te houden, daar is iedereen het wel over eens.

SAMEN WERKEN AAN DE ENERGIE TRANSITIE

DOE MEE

Ons doel is om bij te dragen aan de lokale energietransitie. Energie A16 realiseert in de directe omgeving met de gemeenschap verschillende duurzame projecten, gericht op besparing en opwekking.


Inwoners van de A16 zone krijgen de mogelijkheid financieel te participeren in de windprojecten. Dit zal naar verwachting worden aangeboden in de loop van 2020. Voor die tijd zal hierover meer informatie komen en zullen de inwoners worden gevraagd naar hun wensen en behoeftes met betrekking tot financiële participatie.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Altijd op de hoogte zijn van de ontwikkeling van Windpark Streepland? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

TIJDLIJN

2019 – Q3

kennismaken met omwonenden

2020 – Q2

start aanbesteding windturbines

2020 – Q4

uitspraak Raad van State

2022 – Q1

start bouw (er zijn ook open dagen)

2022 – Q1

financieel participeren (voor omwonenden)

2022 – Q3

het windpark draait