Hoe duurzaam zijn windmolens?

Hoe duurzaam zijn windmolens eigenlijk? Die vraag wordt ons regelmatig gesteld. Windmolens wekken weliswaar elektriciteit op met behulp van wind en stoten daarbij geen CO2 uit. Maar bij de productie van windturbines en het transport en de bouw van een windpark komt toch een heleboel CO2-uitstoot vrij?

Meewind – één van de initiatiefnemers van Windpark Streepland – heeft Groenbalans gevraagd om de CO2-footprint van het windpark over de totale levensduur in kaart te brengen. Meewind wil als beheerder van impact investeringsfondsen volledig transparant zijn over de impact van haar investeringen. Dat betekent dat ze hun beleggers willen informeren over de hoeveelheid CO2-uitstoot die wordt vermeden bij de opwekking van duurzame energie door hun wind- en zonneparken, maar ook over de uitstoot van CO2 die er toch ook is tijdens de productie, bouw en de onderhoudsperiode.

Astrid Klooster, adviseur bij Groenbalans, vertelt hoe ze dat hebben gedaan: “Voor het opstellen van deze footprint hebben we gewerkt volgens het zogeheten GHG-protocol. Dat is een internationaal erkende methode. We hebben in kaart gebracht hoeveel CO2 er vrijkomt bij de productie van de windturbines, de fundering, de verschillende onderdelen van het windpark, zoals de kabels, de bouw van het windpark, het transport van de verschillende onderdelen en materialen en de CO2-uitstoot tijdens de exploitatie van het windpark.”

In zes maanden terugverdiend

De CO2-footprint van Windpark Streepland is 7,2 g CO2eq[i] per opgewekte kWh (op basisvan de hoeveelheid elektriciteit die Windpark Streepland gedurende 25 jaar naar verwachting produceert). Dit is 98% minder dan de gemiddelde stroommix in Nederland in 2024, die 328 g per kWh bedraagt. De hoeveelheid CO2-uitstoot die gepaard gaat met de productie, het transport voor en de bouw van het windpark wordt in ongeveer in 6 maanden terugverdiend.

De productie van de benodigde materialen heeft de meeste impact. De toren, bladen en fundering zijn samen verantwoordelijk voor bijna 60% van de totale footprint. Voeg hier de andere turbine componenten aan toe en ongeveer 80% van de totale footprint is vertegenwoordigd.

Voor meer informatie, lees ook dit artikel:

CO2-footprint Windpark Streepland voor investeerder Meewind – Groenbalans


[i] CO2eq staat voor CO2 equivalent. Naast koolstofdioxide (CO2) worden ook andere broeikasgassen meegeteld. Dit zijn lachgas (N2O, distikstofoxide), methaan (CH4) en de fluorhoudende gassen (F-gassen). Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO2-equivalent.