Op de bouwplaats

Twee windturbines staan overeind en worden de komende weken van binnen afgemonteerd. De middelste wordt op dit moment opgebouwd. Hierna volgt een periode van testen en proefdraaien. Hoe gaat dat eraan toe?

Planning bouw en testperiode

Het is begin november en daarmee zijn we in de windrijkere maanden beland. Hierdoor duren de installatiewerkzaamheden langer. Bij teveel wind mag er om veiligheidsredenen niet gehesen worden, of gewerkt, in de windturbines. Dit kan ook betekenen, dat er op zondag en zelfs ’s nachts gewerkt wordt als het dan niet (te hard) waait.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het inkoopstation. Dit is de plaats waar alle stroomkabels uit de drie windturbines binnenkomen en waar de verbinding met het elektriciteitsnet gemaakt wordt.

In de tweede helft van november zal de aansluiting op het elektriciteitsnet gereed zijn. Vanaf dat moment worden de drie windturbines één voor één op het net aangesloten en begint het inbedrijfstellen van de machines. Pas als dat gereed is en de windturbines continu draaien zonder enige storing en op afstand te monitoren zijn, wordt het proefbedrijf gestart. Dit duurt enkele weken.

Wat houdt inbedrijfstellen in?

Tijdens de inbedrijfstelling worden de verschillende onderdelen en systemen in de windturbine getest en door de windturbinefabrikant ingeregeld. De windturbines worden één voor één inbedrijf gesteld. U zult de turbines dus één voor één zien gaan draaien, maar nog niet continu. Het inbedrijfstellen van de windturbines duurt ongeveer acht weken.

Wat houdt het proefbedrijf in?

Nadat alle testen succesvol zijn afgerond en een windturbine in bedrijf is genomen, volgt een periode waarin een proefbedrijf plaatsvindt. Het proefbedrijf duurt een aantal weken en is afhankelijk van de weersomstandigheden. Er moet namelijk voldoende wind zijn om de windturbines goed te laten draaien. Tijdens en aan het eind van het proefbedrijf controleren en inspecteren we (het windpark) de windturbines volledig. Heeft de windturbinefabrikant zijn werk goed gedaan? Zijn alle veiligheidssystemen in werking? Zijn de turbinebladen op de juiste manier afgesteld? Wordt de koelolie niet te heet? Geven de sensoren de juiste informatie door? En leveren de windturbines stroom zoals door de fabrikant is opgegeven? Deze en nog meer zaken worden gecontroleerd en met een checklist afgewerkt. Als alles goed is nagekeken, gecontroleerd en geaccepteerd, worden de turbines door de leverancier overgedragen aan de initiatiefnemers en kan het daadwerkelijk produceren van groene stroom beginnen.

Wat merkt u mogelijk van het proefbedrijf?

Tijdens deze testperiode worden alle instellingen gecontroleerd. Het kan dus zijn dat nog niet alles werkt, zoals dat in de definitieve situatie de bedoeling is. Een voorbeeld daarvan is dat de rode verlichting een poosje heeft geknipperd, terwijl dit een vaststaande verlichting moest zijn. Een ander voorbeeld is slagschaduw.

Als de windturbines gaan draaien kan (bij lage stand van de zon) sprake zijn van slagschaduw, veroorzaakt door de draaiende wieken. Het gebied waarbinnen die bewegende schaduw kan optreden, is vooraf berekend en opgenomen in een slagschaduwkalender.

Sensoren op de windturbines meten of mogelijk sprake kan zijn van slagschaduw. Volgens de wettelijke normen is maximaal 6 uur per jaar slagschaduw op een gevel toegestaan. Windpark Streepland heeft de omgeving 0 uur (dus geen) slagschaduw toegezegd. Als de stand van de zon slagschaduw op een gevel dreigt te veroorzaken, wordt een windturbine stilgezet. Tijdens het proefbedrijf wordt deze zogeheten stilstandsvoorziening gecontroleerd.

Rode strepen rotorbladen

Op dit moment hebben de rotorbladen (wieken) van de windturbines rode strepen. Dat is niet volgens afspraak. Turbineleverancier Nordex gaat deze verwijderen. Dit gaat het beste als de bladen aan de windturbine zijn gemonteerd. Dan kunnen ze er namelijk beter bij. Als de bladen op de grond liggen, gaat dat niet. Om dit veilig en zorgvuldig te kunnen doen, is het belangrijk dat het daarbij (zo) windstil (mogelijk) is. Om die reden gebeurt dit waarschijnlijk in het voorjaar van 2023.