Volgende fase: bouw windmolens

De toegangswegen, kraanopstelplaatsen, turbinefundaties en de elektriciteitskabels tussen de windturbines voor Windpark Streepland zijn klaar. Dat betekent dat we gaan beginnen aan de volgende fase: de bouw van de windmolens. Vanaf eind juli worden de windmolens in onderdelen aangevoerd en opgebouwd. Hoe dat in zijn werk gaat lees je hier.

Wat komt er kijken bij de bouw van een windturbine?
  1. Voordat iedere windturbine kan worden geïnstalleerd, wordt de hijskraan opgebouwd die de diverse onderdelen omhoog hijst. Het opbouwen van de hijskraan duurt ongeveer 5 dagen;
  2. Vervolgens duurt het bij goede weersomstandigheden minimaal 4 werkdagen om een windturbine compleet te installeren: het samenstellen van de 5 torendelen, het installeren van de gondelonderdelen en de gondel en het hijsen van de 3 rotorbladen;
  3. Als de windturbines zijn gebouwd, zijn er nog ca. 4 weken nodig om de turbines gereed te maken voor de testfase (het proefbedrijf).
  4. In de testfase worden de windturbines uitgebreid getest en door de leverancier ingeregeld. Daarna volgt een periode van proefdraaien, waarin wordt bekeken of alles werkt zoals we hebben afgesproken. Dit duurt ook een aantal weken; er moet namelijk genoeg wind zijn om de windturbines goed te kunnen laten draaien.
Het transport van de windturbine-onderdelen

De windturbine-onderdelen worden aangeleverd per zogeheten speciaal transport. Dit betekent dat de vrachtwagens voorzien zijn van oranje signaalverlichting en dat ieder transport zal plaatsvinden onder transportbegeleiding. Zij markeren het begin en einde van het konvooi en zorgen voor een veilig transport over de wegen en met name de kruisingen die genomen moeten worden. Dit heeft te maken met de omvang van de turbine-onderdelen. De rotorbladen zijn met 72 meter het langste onderdeel van de turbine. Die transporten vinden ’s nachts of in de vroege ochtenduren plaats. Via de haven van Moerdijk worden de meeste grote windturbine-onderdelen aangevoerd, alle andere transporten komen via de snelweg Nederland binnen.

De route

Tijdens het transport zijn er mogelijk tijdelijke verkeersafsluitingen met een duur van ca. 15 minuten. De afsluitingen worden aangegeven door de transportbegeleiding en middels verkeersborden. In de bijlage staat de transportroute aangegeven.

Wat merkt u hier mogelijk van?

In juli en augustus worden de turbine-onderdelen aangevoerd en de windturbines opgebouwd. Voor iedere afzonderlijke windturbine(locatie) worden de onderdelen in minimaal 3 konvooien aangevoerd.

Let op: planning kan wijzigen!

De opbouw van de windturbines kan alleen plaatsvinden als het niet te hard waait. Omdat er geen tot weinig ruimte is om de windturbine-onderdelen op te slaan op de bouwlocatie, kan de transportplanning wijzigen. Wij adviseren u daarvoor goed de bebording langs de routes in de gaten te houden. De nu meest actuele planning vindt u in de bijlage.

Heeft u belangstelling om te komen kijken?

Op zondag 28 augustus organiseren we een open dag. U kunt u de bouw van het windpark dan met eigen ogen komen bekijken. Hou voor de aankondiging onze website en social mediakanalen in de gaten!