bezoek van Netbeheerder enexis

Rutger van der Leeuw (COO Enexis) en Edwin Janssen (projectleider Wind A16) luisteren naar een toelichting van Ronnie Lampert (aannemer H4A) op de bouw van de fundaties voor de windmolens van windpark Streepland. Op de rug, omgevingsmanager Jennie Tissingh

Donderdag 28 april 2022 bezocht netbeheerder Enexis de bouwplaats van Windpark Streepland. Wind A16 is het grootste project van Enexis in Brabant. Nadat Rutger van der Leeuw (Chief Operating Officer en lid van Raad van Bestuur), Hans Witte (hoofduitvoerder Wind A16), Jurgen Mutsaers (vestigingsmanager) en Edwin Janssen (projectleider Wind A16) een bezoek hadden gebracht aan het nieuw te realiseren onderstation, kwamen ze een kijkje nemen bij de volledige bouw van het Windpark Streepland. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het aanleggen van de fundaties van de drie windmolens in het windpark. Als de fundaties gereed zijn gemaakt door onderaannemer H4A zal Nordex in de zomermaanden de windturbines leveren en kan het windpark na de zomer operationeel zijn!

Uitbreiding elektriciteitsnet

Naar verwachting neemt de vraag naar elektriciteit de komende jaren fors toe. Onder meer doordat we in de (nabije) toekomst meer elektrisch gaan rijden en onze huizen zullen gaan verwarmen met infraroodpanelen en warmtepompen in plaats van gas. De toenemende vraag naar aansluitingen van zonnepanelen en laadpalen voor elektrische auto’s door particulieren stelt netbeheerders zoals Enexis voor een grote uitdaging. Dit zorgt namelijk voor een flinke toename in de werkdruk. En zie maar eens aan voldoende gekwalificeerde medewerkers te komen in deze krappe arbeidsmarkt. In Brabant is Enexis tijdig begonnen met de uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer om voorbereid te zijn op de levering van elektriciteit door de 28 windmolens langs de A16. Ook voor ontwikkelaars zoals die van Windpark Streepland is netcongestie een punt van aandacht, zoals we eerder toelichtten op onze website. “Ontwikkelaars van duurzame energiesystemen door wind en zon en netbeheerders zijn op elkaar aangewezen om te voorkomen dat de transitie van energie uit fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie stagneert, wegens gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Tijdens zo’n bezoek heb je gelegenheid om elkaar uitgebreid te spreken en te laten zien wat er komt kijken bij de realisatie van duurzame energiesystemen. Op die manier krijg je meer inzicht in en begrip voor elkaars rol en waar de knelpunten liggen. Daarmee kunnen we ook de oplossingen vinden. Bijvoorbeeld door te kijken hoe we optimaal gebruik kunnen maken van aansluitingen door bijvoorbeeld wind- en zonne-energie te combineren, door vraag en aanbod van elektriciteit direct op elkaar aan te sluiten en door mogelijkheden om elektriciteit op te slaan, verder te onderzoeken”, licht Henk Werkman, Project Directeur Windpark Streepland, van Windunie, toe. “Perfect initiatief van Enexis om te komen kijken!”

Benieuwd naar wat er allemaal komt kijken bij de uitbreiding van het elektriciteitsnet? Hoofduitvoerder Hans Witte van Enexis legt het uit in deze video Hoe bouw je een windpark?