op de bouwplaats

Alle heipalen voor de fundaties en de kraanopstelplaatsen zitten in de grond. Volgende stap in de bouw van de fundaties is het plaatsen van de ankerkooi, het vlechten van betonijzer en het storten van beton.

Ankerkooi

Een ankerkooi vormt de verbinding tussen het beton en het metalen vlechtwerk in de fundatie én de windmolen. De windmolens brengen al hun kracht straks via de ankerkooi over op de fundatie. Het is van groot belang dat de ankerkooi kaarsrecht staat. Als de ankerkooi niet precies recht wordt geplaatst, staat de molen straks scheef. Een kleine scheefstand geeft een grote afwijking op honderd meter hoogte, met alle gevolgen van dien.

Beton(ijzer)

De fundatie wordt verder gevormd door rond de ankerkooi betonijzer te vlechten. Dit vormt de wapening van het beton. Hierin wordt vervolgens beton gestort. Elke fundatie bevat straks circa 78 ton (78.000 kg) staal en 660 m3 beton.

betonijzer voor de fundaties
stalen bewapening fundatie
bewapening fundaties met kabelbuizen