Extra geld voor jeugdsport

Windpark Streepland heeft een maatschappelijk fonds dat elk jaar gevuld wordt met € 0,25 per opgewekte hoeveelheid MWh duurzame stroom. Over de opzet van het fonds, de criteria voor de projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage en advisering over de toekenning van het fonds, is afgelopen jaar gesproken met verschillende partijen en omwonenden. Op basis daarvan is ervoor gekozen om een impuls te geven aan de jeugdsport.

Om het mogelijk te maken dat alle kinderen in Moerdijk en Drimmelen (tussen 4 en 18 jaar) kunnen sporten, is veel geld nodig. In de provincie Noord-Brabant zijn er ongeveer 40.000 kinderen die niet kunnen sporten omdat er thuis geen geld is voor bijvoorbeeld de contributie van de sportclub. Onder druk van groeiende energiearmoede is er een stijgende trend waarneembaar. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Brabant betaalt de contributie, sportkleding en sportattributen voor kinderen uit gezinnen in Noord-Brabant die dit zelf niet kunnen betalen. Windpark Streepland heeft de keuze gemaakt dit jeugdfonds vanaf 2024 jaarlijks te gaan ondersteunen. Iedere (groot)ouder van de gemeente Drimmelen en Moerdijk kan in aanmerking komen, maar het initiatief is vooral bedoeld voor inwoners die ondersteuning goed kunnen gebruiken.

Kunst & Educatie

De keuze voor het thema jeugdsport verhoudt zich goed tot de thema’s ‘kunst’ en ‘educatie’ die ook door Windpark Streepland worden ondersteund. De initiatiefnemers willen de omgeving van het windpark aantrekkelijker en toegankelijker maken voor geïnteresseerden die de energietransitie willen voelen, zien, horen en erover leren. Op de vorige Open Energiedag in september 2022 zijn de eerste ontwerpen getoond van een uitkijktoren, een vijver en een educatieve wandelroute. Dit ontwerp is verder uitgewerkt als basis voor de aanvraag voor een vergunning. Dit proces loopt.