Geslaagde Energiemarkt Moerdijk

Zo’n 50 belangstellenden bezochten dinsdag 24 mei 2022 de Energiemarkt in de Ankerkuil in Moerdijk om zich te laten informeren en vragen te stellen over de komst van een aantal grote windmolens in de gemeente. Vertegenwoordigers van de gemeente Moerdijk, dorpstafels Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk, de drie ontwikkelaars van de windmolens in de gemeente, de Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) en het projectteam Energie A16 waren aanwezig om hen te woord te staan.

Investeren in lokale energieprojecten

De dorpstafels nodigden aanwezigen uit om verder mee te denken over waar het geld, dat wordt geïnvesteerd in lokale energieprojecten, straks precies naar toe gaat. Een kwart van het rendement uit de windmolens is hiervoor bestemd. Zij hebben hiervoor samen met STEM een Lokale Energie Agenda gemaakt met drie uitgangspunten: iedereen uit de lokale gemeenschap moet kunnen meedoen, er moet een goede verdeling zijn van lusten en lasten van windenergie (meer profijt voor mensen die dichterbij de windmolens wonen) en het geld wordt ingezet om de energietransitie te versnellen. STEM beheert, in samenwerking met Energiefonds Brabant, het rendement uit de windmolens.

Criteria maatschappelijk fonds windpark Streepland

Naast de bijdrage aan het Energiefonds Brabant, storten de initiatiefnemers van Windpark Streepland jaarlijks € 0,25 per Megawattuur, wat door de windmolens wordt opgewekt, in een maatschappelijk fonds. Dit komt neer op circa € 11.000,- per jaar. Dit geld is voor initiatieven die de omgeving van Windpark Streepland mooier, leuker en/of veiliger maken. Bewoners in de omgeving van Windpark Streepland die iets willen organiseren voor hun omgeving kunnen hiervoor straks een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • volwassenen/ouderen
  • de aanschaf van een speel- of sporttoestel
  • een buurtfeest
  • een toernooi
  • het organiseren van een fiets- of wandeltocht
  • het verfraaien van de openbare ruimte om deze schoner en/of veiliger te maken
  • etc.

Wat zou ú doen?

Het maatschappelijke fonds komt beschikbaar, nadat de windmolens draaien en groene stroom produceren (in 2023). Op dit moment zijn wij aan het nadenken over de precieze criteria van dit fonds. Tijdens de informatiemarkt hebben wij aanwezigen gevraagd ideeën, initiatieven en thema’s voor het maatschappelijk fonds aan te dragen.

Was u niet in de gelegenheid om erbij te zijn, of heeft u hiervoor nog andere ideeën? Dan kunt u die aandragen per e-mail of via het contactformulier. Stel dat u zou mogen bepalen, welke initiatieven in aanmerking komen voor geld uit dit fonds. Waar zou u dit geld voor aanwenden? Welke thema’s zijn belangrijk in uw omgeving? Welke (maatschappelijke) problemen kunnen wel wat aandacht gebruiken? Wellicht is er al een concreet initiatief dat daarbij gaat helpen? Het gaat nu om de ideeën: wat zou deze omgeving, de bewoners en het gebied, goed doen? Want als wij weten waar uw omgeving behoefte aan heeft, dan kunnen wij ervoor zorgen dat de criteria van het fonds daarbij aansluiten.

Laat het ons weten per e-mail of via het contactformulier.. We horen uw reactie graag voor 7 juni 2022. Als u vragen of andere opmerkingen over het maatschappelijk fonds heeft, dan horen wij het uiteraard ook graag.