OMWONENDEN EN ONTWIKKELAARS SAMEN OM DE TAFEL

Op 19 juni vond in Breda een kenniscafé van Energie A16 plaats over de onderwerpen geluid en slagschaduw. Voor het eerst in het project zaten daarbij omwonenden en ontwikkelaars van de windmolens samen aan tafel.

Er werd afgetrapt met een inhoudelijke presentatie van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant over de eerste versie van de Toezichts- en handhavingsstrategie. Vervolgens konden bezoekers aanschuiven bij twee rondetafelgesprekken waar verschillende thema’s besproken werden: monitoring & handhaving, communicatie & bereikbaarheid, extra maatregelen en de mogelijkheden van de inzet van een app. Omgevingsmanager Jennie Tissingh: “Het was voor mij het eerste moment waarop ik met omwonenden kon praten. Heel waardevol.”

Jennie Tissingh is omgevingsmanager van Windpark Streepland, dat namens het samenwerkingsverband Goede Buren (Windunie, Greenchoice en Meewind) drie windmolens gaat bouwen. Ze kijkt terug op een inspirerende avond: “Ik zat bij de tafel over extra maatregelen en daar is heel constructief gediscussieerd over wat omwonenden nu echt belangrijk vinden. En het blijkt dat omwonenden helemaal niet zo geïnteresseerd zijn de wettelijke handhavingsactiviteiten zoals de rapporten waarin de exacte cijfers over geluid en slagschaduw vermeld staan. Ik heb geleerd dat zij het voornamelijk van belang vinden dat we bereikbaar zijn als ze vragen hebben.”

Afspraken op maat

Daarnaast kwam er nog een heldere wens naar voren van de omwonenden. Jennie vertelt: “Omwonenden gaven aan dat ze graag afspraken op maat met ons maken. Wij staan hiervoor open. Als bewoners echt overlast ervaren van de windmolens, gaan wij graag in gesprek om samen te kijken hoe we hierop in kunnen spelen. Natuurlijk bekijken we per geval hoe we dit haalbaar organiseren.”

Communicatiewensen

Projectleider Erik Bruggink: “We hebben tijdens de avond veel wensen van omwonenden opgehaald wat betreft communicatie. Deze input is belangrijk voor ons en we willen het dan ook gebruiken om de communicatie met de omgeving vorm te geven. Belangrijk is in ieder geval dat we goed moeten blijven afstemmen. Bij de exploitatie van de windmolens zijn om te beginnen negen ontwikkelaars betrokken. Daarnaast moeten we ook goed afstemmen met alle betrokken gemeenten en lokale energiestichtingen. Algemeen leerpunt uit deze avond is wel dat mensen betrokken zijn en goed op de hoogte gehouden willen worden. Zo denken we aan het inrichten van een Facebookpagina, maar mensen willen daarnaast ook op een persoonlijke manier contact hebben. Ze willen voelen dat we ‘thuis’ zijn als ze vragen of zorgen hebben.”

Onzekerheid wegnemen met een app

In de thematafel over de mogelijkheden om een app in te zetten lichtte Arcadis toe dat zij een app ontwikkeld hebben die inzicht kan geven in de verwachtingen per woning als het gaat om het geluid en de slagschaduw van de nieuwe windmolens. Deze informatie helpt om de onzekerheid over hoeveel extra geluid en hinder er nu eigenlijk voor omwonenden komt, weg te nemen. De app wordt op het moment gebruikt bij de windmolens die langs de A58 geplaatst zijn. De aanwezige omwonenden van de toekomstige A16 windmolens zagen de inzet van een dergelijke app zeker als een kansrijk middel. Vooral dat de app naast de weergave van berekende geluidsniveaus de mogelijkheid biedt om hun (geluids)beleving terug te rapporteren aan de ontwikkelaars. Er wordt bekeken of een dergelijke app ook voor Energie A16 ingezet kan worden.

Aanwezig waren naast de Omgevingsdienst Brabant en Arcadis, de ontwikkelaars Nuon, Vattenfall, Goede Buren, Landzeel en Pure Energie.

Bron: energieA16