op de bouwplaats

Twee maanden geleden is de bouw van Windpark Streepland van start gegaan. Wat is er sindsdien allemaal gedaan? Tijd voor een update!

Toegangswegen en kraanopstelplaatsen

De eerste fase van de bouw van een windpark bestaat uit de aanleg van (tijdelijke) toegangswegen. Die zijn nodig om straks de turbineonderdelen te kunnen aanleveren en om de windturbines later te kunnen bereiken voor onderhoud. Daarnaast wordt elke locatie voorzien van een kraanopstelplaats. Dit is voor de hijskraan die de windturbineonderdelen op gaat hijsen. Deze werkzaamheden zijn eind januari 2022 afgerond. Op de foto hierboven zie je een uitgegraven cunet. Dit is nodig bij een zwakke bodem, zoals op deze locaties het geval is. Hier wordt een doek opgelegd, waar puin en zand op wordt gestort. Dit vormt een stevige basis voor de toegangsweg en voorkomt dat deze later verzakt.

Kabels leggen

In de tweede helft van februari 2022 vinden boringen plaats onder de Binnenmoerdijksebaan, ter hoogte van het viaduct onder de A16. Dit is nodig om de kabels aan te kunnen leggen die de duurzame stroom van de windmolens van Windpark Streepland aan het elektriciteitsnet te kunnen leveren. De elektriciteit uit de drie windmolens komt samen in het inkoopstation dat wij bouwen bij windmolen 2. Vervolgens wordt de elektriciteit via een lange kabel getransporteerd naar het middenspanningsstation bij Moerdijk. En vandaar uit wordt de elektriciteit verder verdeeld en getransporteerd naar woningen en bedrijven. Wist je, dat hiervoor eerst het elektriciteitsnet aangepast moest worden? Hoofduitvoerder A16 Enexis Netbeheer Hans Witte legt het uit in dit filmpje.

Fundaties

Eind februari starten de heiwerkzaamheden voor de fundaties en een gedeelte van de kraanopstelplaatsen. De fundaties waar de windturbines op komen te staan, moeten goed in de grond worden verankerd, want er kunnen heel wat krachten op komen te staan. Om dit zo stil mogelijk te doen, wordt er rond het heiblok een geluidwerend scherm aangebracht. De heiwerkzaamheden duren tot ongeveer half april.