Plan definitief: 28 windmolens komen langs de A16

De 28 windmolens aan de A16 kunnen er komen. De Raad van State heeft ingestemd met aanpassingen die door de provincie zijn gedaan na een tussenuitspraak over het inpassingsplan eerder dit jaar. Met deze definitieve uitspraak zijn het plan en de in 2018 afgegeven vergunningen onherroepelijk..

Bron: Provincie Noord-Brabant

In juli van dit jaar concludeerde de Raad van State dat het plan Windenergie A16 op enkele punten aangepast moest worden. Het betrof de beoordeling van de geluids- en schaduwoverlast van de nieuwe windmolens, vooral in situaties waarbij deze al in in de omgeving staan of gepland zijn. Provinciale Staten heeft in september deze aanpassingen vastgesteld.

Vermogen gelijk aan verbruik 100.000 huishoudens

Het inpassingsplan Windenergie A16 gaat over 28 windmolens in vier clusters in de zone naast de A16 (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). De windmolens worden ontwikkeld door verschillende bedrijven en wekken samen naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. Naar verwachting draaien de windmolens eind 2022.

De komst van de geplande windmolens heeft invloed op het landschap en op de mensen die er wonen. Daarom zijn vanaf de start in 2016 omwonenden bij het plan betrokken en dachten zij mee over de locaties van de geplande windmolens. En daarom wordt er langdurig en nauw samengewerkt met de ontwikkelaars van de windmolens. Zo worden er afspraken gemaakt over de effecten van de windmolens die omwonenden raken: bijvoorbeeld over geluid en slagschaduw.

Klimaatdoelstellingen provincie

Het plan is belangrijk voor de provincie om de klimaatdoelstelling te halen om 50 procent van alle opgewekte energie in Brabant duurzaam op te wekken in 2030 en zelfs 100 procent in 2050. Bovendien wordt een kwart van het rendement uit de windmolens geïnvesteerd in lokale energieprojecten die gaan over twee onderwerpen: energie besparen en energie schoon opwekken. Drie lokale energiestichtingen in Drimmelen, Moerdijk en Zundert, vier Bredase wijk- dorpsraden en de gemeenten helpen om de projecten verder te brengen.

Lokale Energie Agenda gemeenten

In elke gemeente is of wordt een Lokale Energie Agenda (LEA) opgesteld waarin verschillende projecten staan. Denk aan projecten over woningisolatie, zonnepanelen en bewustwording van en communicatie over energiebesparing. Op die manier versnellen de windmolens de lokale energietransitie langs de A16, de overgang van fossiele energie naar schone energie.

Reactie Jennie Tissingh, omgevingsmanager Goede Buren:
“Het is goed dat alle procedures netjes gevolgd zijn, zo hoort dat ook. Maar voor alle betrokken partijen is het fijn dat er nu duidelijkheid is. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Naast dat de uitspraak goed is voor de energietransitie in deze regio en we hiermee mooie stappen zetten naar een groenere wereld, staan wij ook gewoon te popelen om onze plannen verder uit te werken voor de omgeving. Inwoners kunnen tenslotte meeprofiteren. Verder zullen we in 2021 onder andere werken aan de keuze voor de windturbines en het voorbereiden van de bouw. U hoort nog van ons!”