Monitoring en maatregelen voor vleermuizen bij Windpark Streepland 

Windturbines wekken duurzame stroom op zonder uitstoot van CO2 en fijnstof. Tegelijkertijd kunnen windturbines ook negatieve effecten hebben op de omgeving. Bij Windpark Streepland vinden we het belangrijk om eventuele negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Bijvoorbeeld als het om vleermuizen gaat.

Vleermuizen kunnen tegen de draaiende bladen van de windturbine aanvliegen, waardoor ze gewond kunnen raken of zelfs doodgaan. Daarnaast kunnen ze een windpark vermijden, wat hun natuurlijke leefgebied beperkt. Dit terwijl vleermuizen een belangrijke rol spelen in ons ecosysteem. Ze bestuiven planten, helpen bij het in toom houden van insectenpopulaties en dragen bij aan de biodiversiteit. Het is dan ook belangrijk om maatregelen te nemen om ze te beschermen.

Bij Windpark Streepland nemen we maatregelen om aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen te voorkomen en te zorgen dat ze veilig rond windturbines kunnen bewegen. Ook houden we in de gaten of deze maatregelen het gewenste effect hebben.

Tussen 1 juli en 1 oktober, van zonsondergang tot zonsopkomst, bij droog weer en bij temperaturen boven de 10 graden Celsius worden de windturbines stilgezet. Dit noemen we een stilstandvoorziening. Onder deze omstandigheden is de waarschijnlijkheid groot dat vleermuizen actief zijn.

Daarnaast houden we de interactie tussen vleermuizen en windturbines nauwlettend in de gate. Bureau Waardenburg voert in opdracht van het windpark een akoestische monitoring van vleermuizen uit. Deze monitoring heeft plaats gevonden gedurende het gehele actieve seizoen van vleermuizen in 2023, van april tot en met oktober. Momenteel wordt de verzamelde informatie geanalyseerd. Het doel is om te begrijpen onder welke omstandigheden vleermuisslachtoffers optreden, zoals bij bepaalde windsnelheden en temperaturen. Met behulp van deze gegevens kan de stilstandvoorziening verbeterd worden. Zo wekken we zoveel mogelijk duurzame stroom op en beperken we het risico op aanvaringsslachtoffers onder vleermuizen.

Bij Windpark Streepland wordt dus werk gemaakt van het beschermen van vleermuizen. Een goed voorbeeld van hoe we steeds beter groene energiebronnen ontwikkelen met respect voor de natuur.